UFABET SLOT สมัครเว็บ UFABET SLOT ทางเข้า UFABET SLOT

UFABET SLOT สมัครเว็บ UFABET SLOT ทางเข้า UFABET SLOT เว็บสล็อตเบทยูฟ่า สมัครสล็อตเบทยูฟ่า สมัครเว็บสล็อตเบทยูฟ่า สมัคร UFABET สมัครยูฟ่าเบท สมัครเว็บ UFABET สล็อตออนไลน์ สล็อต เล่นสล็อต เว็บเดิมพันสล็อต เว็บเล่นสล็อต เล่นเกมสล็อต เล่นสล็อตออนไลน์

Roku และ Roku Ready เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ Roku Streaming Stick เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roku, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ทนายความ Wilhelm L?ning ได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีการกำหนดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการ (ข้อ 13 และ 15)คณะกรรมการสรรหาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคน และไม่มีรองกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าการประชุมสามัญประจำปีจะเลือก Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer และ Lars Nilsson อีกครั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการ และเลือก David Kelly, Jonas

Kjellberg และ Patrick Andersen เป็นกรรมการคนใหม่ของคณะกรรมการ จนถึงเวลาปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป Henrik Persson และ Florian Seubert ได้แจ้งคณะกรรมการสรรหาว่าพวกเขาปฏิเสธการเลือกตั้งใหม่

ในการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเลือก Lars-Johan Jarnheimer เป็นประธานกรรมการอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่มีแรงจูงใจของคณะกรรมการสรรหาในการอธิบายข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการของคณะกรรมการมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cdongroup.comการกำหนดค่า

ตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี (ข้อ 14)คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการจนถึงเวลาปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นร้อยละสาม (3) คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดจะมีมูลค่า

3,071,000 โครนสวีเดน โดยในจำนวนนี้ 670,000 โครนสวีเดนจะถูกจัดสรรให้กับประธานคณะกรรมการ 325,000 โครนสวีเดน ให้แก่กรรมการคนอื่นๆ ของคณะกรรมการแต่ละคน และอีก 451,000 โครนสวีเดน สำหรับงานใน คณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าสำหรับการทำ

งานภายในคณะกรรมการตรวจสอบ 150,000 โครนสวีเดน จะถูกจัดสรรให้กับประธาน และ 75,000 โครนสวีเดน ให้กับสมาชิกอีกสองคน สำหรับงานในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน SEK 75

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติการอนุมัติขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (ข้อ 16)

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ควรเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา

ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG) เป็นบริษัทด้านอุปกรณ์พกพาและเทคโนโลยีชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์ที่ปกป้อง ปรับแต่ง และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานมือถือของผู้บริโภค ZAGG สร้างความแตกต่างให้ตัวเองในฐานะแบรนด์ที่

ต้องการโดยนำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลกที่กำหนดเป้าหมายด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กว้างที่สุดในภาคส่วน ด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่มี ZAGG ?และ iFrogz? บริษัทผลิต

และทำการตลาดสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์พกพา รวมถึงคีย์บอร์ด เคส เครื่องเสียงและฟิล์มป้องกัน ผ่านช่องทางตรง ขายปลีก พิเศษ และช่องทางต่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ได้ที่www.ZAGG.com.

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาอื่น ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของ Digital Cinemas Destination Corp. อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลัก

ทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ ความคาดหวัง และผลการดำเนินงานในอนาคตของเรา เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นเพียง

การคาดการณ์และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ ข้อความเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ายังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

และความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้อยู่นอกเหนือความสามารถของเราในการควบคุมหรือคาดการณ์ ปัจจัยเสี่ยงถูก

เปิดเผยในแบบฟอร์ม S-1 ของเราภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” เราเชื่อว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ไม่ควรวางใจในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

คาดการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่

กับความคาดหวังในปัจจุบัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต

แอพหน้าจอที่สองของ DISH Explorer ปรับปรุงประสบการณ์การรับชมทีวีบน iPadค้นพบรายการใหม่ – แอพ Explorer แนะนำโปรแกรมตามการดูทีวีแบบเรียลไทม์และเทรนด์โซเชียลมีเดียมีส่วนร่วมกับแฟนๆ – ภายในแอพ Explorer เข้าถึงฟีด Twitter และ Facebook และเข้าร่วมการสนทนาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับรายการสดค้นหาเกมใหญ่ – Explorer แสดงแนวโน้มแบบเรียลไทม์สำหรับการแข่งขันกีฬายอดนิยมควบคุมประสบการณ์ – แอปสามารถใช้เป็นรีโมตคอนโทรลสำหรับคุณสมบัติ Hopper HD DVR รวมถึงคู่มือช่อง DVR และวิดีโอแบบออนดีมานด์

ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 DISH (NASDAQ: DISH) ได้เปิดตัวแอป DISH Explorer? สำหรับ iPad ซึ่งเป็นแอปบนหน้าจอที่สองที่ใช้งานง่ายสำหรับแพลตฟอร์ม Hopper? Whole-Home HD DVR ที่รวมเครื่องมือ
การค้นหาโปรแกรม การมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียและความสามารถในการควบคุมจากระยะไกล
“การดูอีเวนต์ใหญ่แบบสด ๆ จะดีกว่าเสมอ และ Explorer ก็ช่วยมอบประสบการณ์นั้น”ทวีตนีVivek Khemka รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ DISH กล่าวว่า “ลูกค้าใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วขณะดูทีวี แต่จนถึง Explorer จะได้รับประสบการณ์สองแบบที่แยกจากกัน “สิ่งที่เราทำคือพัฒนาประสบการณ์ที่บูรณาการและไร้

รอยต่อระหว่างแท็บเล็ตและโทรทัศน์ มีเพียงสิ่งที่กระโดดเท่านั้นที่สร้างไดนามิกการรับชมใหม่ทั้งหมด”พร้อมให้ใช้งานในวันพรุ่งนี้ DISH Explorer ขยายฟังก์ชันการทำงานของ Hopper โดยให้ลูกค้าสามารถ:

พบกับรายการยอดนิยมและมาแรง รวมถึงการแข่งขันกีฬาจากช่องรายการสดหลายร้อยช่อง รายการบันทึก DVR และรายการตามสั่งมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ของรายการเดียวกันบน Twitter และ Facebook โดยใช้ iPadควบคุม Hopper จาก iPad รวมถึงการนำทางช่องสัญญาณและการจัดการ DVค้นหารายการสดทางทีวี DVR และรายการแบบออนดีมานด์โดยใช้แป้นพิมพ์ของ iPad แทนการใช้รีโมทคอนโทรลแอพใหม่แนะนำรายการและเปิดเผยโปรแกรมยอดนิยมโดยการอ้างอิงโยงแนวโน้มการดูโทรทัศน์โซเชียลมีเดียและข้อมูลการรับชมแบบเรียลไทม์จากฐานลูกค้าของ DISH

DISH Explorer ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรายการโปรดของพวกเขา เมื่อใช้แอพนี้ ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ Twitter และ Facebook และแสดงความคิดเห็นและติดตามโพสต์จากแฟน ๆ ของรายการที่พวกเขากำลังรับชมแบบเรียลไทม์

สำหรับผู้ชื่นชอบกีฬา Explorer ได้รวมการให้คะแนนของ Thuuz? เพื่อระบุเกมที่ร้อนแรงที่สุดบนทีวี และมอบสถิติกีฬาแบบเรียลไทม์แก่ผู้ชมเมื่อรับชมรายการสดบน Hopper มุมมองของนักสำรวจในข้อมูลแนวโน้มสามารถบ่งบอกถึงการแข่งขันกีฬาที่กำลังกลายเป็นเหตุการณ์ ‘ต้องดู’ อย่างรวดเร็ว

“การให้คะแนนของ Thuuz บน Explorer หมายความว่าแฟนกีฬาสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วถึงผู้ที่ไม่ตีกัน การปิดตัวลง และอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันกีฬาจะสรุปในข่าวภาคค่ำ” Khemka กล่าว “การดูอีเวนต์ใหญ่แบบสด ๆ จะดีกว่าเสมอ และ Explorer ก็ช่วยมอบประสบการณ์นั้น”

DISH Explorer เชื่อมต่อกับ Hopper ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรล แอพช่วยให้นำทางตัวเลือกการเขียนโปรแกรม Hopper UFABET SLOT ทั้งหมดด้วย iPad ได้ง่าย

แอป DISH Explorer จะให้บริการฟรีใน App Store ของ Apple ในวันที่ 7 มกราคมสำหรับรูปภาพ ไป ที่ DISH News Room http://about.dish.com/multimedia-galleryเกี่ยวกับ DISH

DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) ผ่านทางบริษัทในเครือ DISH Network LLC ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ลูกค้าประมาณ 14.042 ล้านราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ด้วยโปรแกรมและเทคโนโลยี

คุณภาพสูงสุดพร้อมตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึง HD ฟรีสำหรับชีวิต สมาชิกเพลิดเพลินกับช่องรายการความละเอียดสูงที่ใหญ่ที่สุดที่มีช่อง HD ระดับประเทศมากกว่า 200 ช่อง ช่องต่างประเทศมากที่สุด และเทคโนโลยี HD และ

DVR ที่ได้รับรางวัล Blockbuster LLC บริษัทในเครือของ DISH Network Corporation ให้บริการความบันเทิงสำหรับครอบครัวแก่ลูกค้าหลายล้านรายทั่วโลก DISH Network Corporation เป็น บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 200

เข้าไปที่ www.dish.comGary Player และ Humana ประกาศความร่วมมือด้านสุขภาพผู้เล่นเข้าร่วม Humana ในงาน 2013 Humana Challenge PGA TOUR เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

07 มกราคม 2556 10:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออกหลุยส์วิลล์, คีรีโอ–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. ไอคอนกอล์ฟ Gary Player และ Humana Inc. (NYSE: HUM) หนึ่งในบริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับแนวหน้าของประเทศ ประกาศในวันนี้ว่าเป็นความร่วมมือระยะเวลา

สามปีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต- การมีสุขภาพที่ดีและมีสุขภาพที่ดีผ่านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตลอดจนแผนการที่จะช่วยจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของโรคอ้วนในเด็ก ในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วน ผู้เล่นจะทำหน้าที่เป็นโฆษกของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ“ฉันหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยาวนานกับ Humana และ Humana Challenge”

ทวีตนี้“ผมตั้งตารอที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยาวนานกับ Humana และ Humana Challenge” ผู้เล่นซึ่งชนะการแข่งขันระดับมืออาชีพมากกว่า 165 รายการทั่วโลกรวมถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์เก้ารายการและเป็นหนึ่งในห้า

บุคคลเท่านั้นที่จะชนะ Grand โลภ สแลมของกอล์ฟ การเป็นพันธมิตรกับ Humana ถือเป็นการเสริมพิเศษให้กับปีแห่งความสำเร็จของผู้เล่นในปี 2013 ซึ่งรวมถึงการครบรอบ 60 ปี ของเขา ในฐานะมืออาชีพ และวันครบรอบ 30 ปีของความพยายามเพื่อการกุศลของเขาที่ชื่อว่า The Player Foundation

“ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ Humana กำลังให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการดูแลและการคุ้มครองสุขภาพของพวกเขา ตลอดอาชีพนักกอล์ฟอายุ 60 ปีของฉัน ฉันให้ความสำคัญกับความฟิตและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และในขั้นตอนนี้ในชีวิตของฉัน ฉันมองเห็นประโยชน์ของความมุ่งมั่นตลอดชีวิตของฉันมากขึ้นกว่าเดิม”

หนึ่งในไฮไลท์เริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนคือการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในการแข่งขัน Humana Challenge ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2013 ในเมืองลาควินตา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสนับสนุนโดย Humana และมูลนิธิ William J. Clinton

งาน PGA TOUR ระดมทุนได้มากกว่า 2 ล้านเหรียญ เพื่อการกุศลในปีแรกของการแข่งขันและได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “งานกีฬาแห่งปี” โดยSports Business Journal

“Gary Player เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการอุทิศชีวิตให้กับสุขภาพ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมกองกำลังภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงสุขภาพของผู้คน” Mike McCallister ประธานคณะกรรมการของ Humana กล่าว “

ความมุ่งมั่นส่วนตัวและการกุศลของเขาต่อสุขภาพโดยรวมช่วยเติมเต็มความฝันของเราในการช่วยให้ผู้คนบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิต”

ผู้เล่นเป็นผู้เสนอชีวิตที่มีสุขภาพดีผ่านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม และยังคงรักษาระดับความฟิตที่เหลือเชื่อตลอดอาชีพนักกอล์ฟในตำนานของเขา เมื่ออายุ 77 ปี ??ผู้เล่นได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้

บุกเบิกด้านฟิตเนสในกีฬา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นแบบอย่างให้กับดารา PGA TOUR ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

“ผมชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของ Humana และประธานาธิบดี Clinton ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิต และฉันหวังว่าจะทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประโยชน์ของการมีสุขภาพที่ดีทั้งในและนอกสนามกอล์ฟ” ผู้เล่นกล่าวเกี่ยวกับ Humana

Humana Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Louisville รัฐ Ky. เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการด้านสุขภาพและสุขภาพที่หลากหลายซึ่งรวมเอาวิธีการแบบบูรณาการเพื่อความเป็นอยู่ที่

ดีตลอดชีวิต ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของธุรกิจหลัก Humana เชื่อว่าจะสามารถสำรวจโอกาสสำหรับความใกล้ชิดที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสด้านสุขภาพให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วประเทศที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Humana มีให้สำหรับนักลงทุนผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัทที่www.humana.comรวมถึงสำเนาของ:

รายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การนำเสนอการประชุมนักลงทุนล่าสุแถลงข่าวผลประกอบการประจำไตรมาสรีเพลยของรายได้ล่าสุดเปิดตัวการประชุมทางโทรศัพทปฏิทินกิจกรรม (รวมถึงวันที่และเวลาในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารายได้ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการโต้ตอบที่วางแผนไว้กับนักวิเคราะห์การวิจัยและนลงทุนสถาบันข้อมูลการกำกับดูแลกิจกาเกี่ยวกับ Gary Player

Gary Player ซึ่งมักเรียกกันว่า Black Knight เป็นสัญลักษณ์ของกอล์ฟระดับโลกที่มีหรือเคยตั้งใจให้เป็น แชมป์ในทุกแง่มุม เขาชนะการแข่งขันระดับอาชีพ 165 รายการทั่วโลก และด้วยความพยายามเพื่อการกุศลของมูลนิธิของเขา

สร้างรายได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์เพื่อการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญด้านเกมและเป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบสนามกอล์ฟ ได้รับการยกย่องจากการสร้างสนามมากกว่า 325 แห่งทั่วโลก

เมื่อ Gary Player ชนะ US Open ในปี 1965 เมื่ออายุ 29 ปี เขากลายเป็นเพียงนักกอล์ฟคนที่สามที่ชนะ Grand Slam ต่อจาก Ben Hogan และ Gene Sarazen ตั้งแต่นั้นมา มีเพียง Jack Nicklaus และ Tiger Woods เท่านั้นที่

เพิ่มชื่อของพวกเขาในกลุ่มหัวกะทิกลุ่มนี้ ผู้เล่นได้รับชัยชนะเก้ารายการในพีจีเอทัวร์ปกติและเก้ารายการในซีเนียร์หรือแชมเปียนทัวร์ เขาเป็นกัปตันถ้วยประธานาธิบดีสามครั้งและในปี 2543 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งศตวรรษของแอฟริกาใต้ข้อมูลนี้มอบให้คุณโดย Cision http://news.cision.comBiomet ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2556
09 เมษายน 2556 00:30 น. เวลาออมแสงตะวันออก
วอร์ซอ, Ind.–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2556 Biomet, Inc. ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% (สกุลเงินคงที่ 9%) ทั่วโลกเป็นประมาณ 772 ล้านดอลลาร์
ยอดขายสุทธิ ไม่รวม Trauma Acquisition ทรงตัว (เพิ่มขึ้น 1% ของสกุลเงินคงที่) ทั่วโลก

ยอดขายตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 71% (สกุลเงินคงที่ 73%) ทั่วโลกเป็น 161 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 62% ในสหรัฐอเมริกา
หากไม่รวม Trauma Acquisition ยอดขาย SET เพิ่มขึ้น 8% (สกุลเงินคงที่ 9%) ทั่วโลกและเติบโต 11% ในสหรัฐอเมริกา
ยอดขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 18% (สกุลเงินคงที่ 19%) ทั่วโลก โดยเติบโต 26% ในสหรัฐฯ
ผลประกอบการไตรมาสที่สาม

ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้น 9% เป็น 771.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับยอดขายสุทธิ 708.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 หากไม่นับรวมผลกระทบของเงินตราต่าง

ประเทศ ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% ในช่วงไตรมาสที่สาม ยอดขายสุทธิในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9% เป็น 472.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สาม ขณะที่ยอดขายสุทธิของยุโรปเพิ่มขึ้น 5% (4% ของสกุลเงินคงที่) เป็น 184.7 ล้าน

ดอลลาร์และระหว่างประเทศ (ส่วนใหญ่คือแคนาดา อเมริกาใต้ เม็กซิโก และแปซิฟิกริด์) ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 15% (สกุลเงินคงที่ 20%) เป็น 113.9 ล้านดอลลาร์ มีวันขายน้อยกว่าสองวันระหว่างไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาสของ

ปีก่อนรายการพิเศษ (ก่อนหักภาษี) มีมูลค่ารวม 462.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสด 334.1 ล้านดอลลาร์และค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการรายงานการ

สร้างฟันของเราอันเนื่องมาจากอัตราการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในยุโรปและเอเชียบางแห่ง ตลาดแปซิฟิกและแนวโน้มมาร์จิ้นที่ไม่เอื้ออำนวย ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่เงินสด 70.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการควบรวมกิจการในปี 2550 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 23.0 ล้านดอลลาร์ และค่าชดเชยหุ้น 5.8 ล้านดอลลาร์ รายการพิเศษที่เหลืออีก 29.3 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ Trauma และโครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท

รายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 237.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน 108.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ไม่รวมรายการ

พิเศษ รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วรวม 225.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 216.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555

รายงานขาดทุนสุทธิในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 304.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 16.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วรวม
80.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 55.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555
ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) อยู่ที่ 275.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 35.7% ของยอดขายสุทธิ ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 260.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 36.7% ของยอดขายสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555

ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเหลือ 88.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 117.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ลดลงและดอกเบี้ยพันธบัตรที่ลดลงอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการรีไฟแนนซ์

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่รายงานอยู่ที่ 145.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับกระแสเงินสดที่รายงานจากการดำเนินงานที่ 157.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ

2555 กระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลบด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน) อยู่ที่ 102.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นดอกเบี้ยเงินสดที่จ่ายไป 97.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เทียบกับกระแสเงินสดอิสระที่ 116.0 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งสะท้อนถึงดอกเบี้ยเงินสดที่จ่ายไป 47.3 ล้านดอลลาร์ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานหนี้สินรวมอยู่ที่ 5,978.4 ล้านดอลลาร์ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่ของบริษัท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2555 มีมูลค่ารวม

217.4 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีหนี้สินสุทธิ 5,761.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 5,335.4 ดอลลาร์ ล้าน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของการซื้อกิจการที่ได้รับบาดเจ็บ กิจกรรมการรีไฟแนนซ์หนี้ของเรา และการแปลงสกุลเงินต่างประเทศต่อหนี้สกุลเงินยูโรของเรา

อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีความปลอดภัยระดับสูงของ Biomet ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 2.87 เท่าของช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (“LTM”) ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อของเรา เทียบกับ 4.01 เท่า

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 สิ้นปีบัญชีแรกหลังสุด การควบรวมกิจการ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (หนี้สินสุทธิ) อยู่ที่ 5.34 เท่าของ LTM ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เทียบกับ 6.97 เท่า ณ วันที่ 31

พฤษภาคม 2551Jeffrey R. Binder ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Biomet ให้ความเห็นว่า “เราทำได้ดีมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงิน โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% ทั้งในสกุลเงินที่รายงานและตามสกุลเงินคงที่ และ EBITDA

ที่เติบโต 6% แม้จะมีวันขายน้อยกว่าสองวันในไตรมาสที่สามทางบัญชีของเราเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายโครงสร้างร่วมขนาดใหญ่ของเราเพิ่มขึ้น 1% ตามสกุลเงินคงที่ ในขณะที่ยอดขาย Sports, Extremities

and Trauma (SET) ของเรา ไม่รวมการได้มาซึ่งอาการบาดเจ็บ เติบโตที่ อัตราสกุลเงินคงที่ 9%”ตารางต่อไปนี้แสดงยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สามตามประเภทผลิตภัณฑ์:CDON Group AB: หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี09 เมษายน 2556 02:13 น. เวลาออมแสงตะวันออมัลเมอ, สวีเดน–( BUSINESS WIRE )–ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ:

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของ CDON Group AB (publ)(STO:CDON) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. CET ที่ Hotel Rival, Mariatorget 3 ในสตอกโฮล์ม

การแจ้งเตือน ฯลฯผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี เข้าสู่ทะเบียนหุ้นที่ดูแลโดย Euroclear Sweden ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

แจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. CET สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.cdongroup.comทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +46 (0) 771 246 400 หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ CDON Group AB, c/o Computershare AB, PO Box 610, SE-182 16 แดนเดอริด, สวีเดน

การแจ้งเตือนควรระบุชื่อ หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล หรือหมายเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถือหุ้น และที่ปรึกษา หากมี ผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนหุ้นในชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงทะเบียนหุ้นใหม่ในนาม

ของตนเองเป็นการชั่วคราวจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีได้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงทะเบียนใหม่จะต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบก่อนวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนของผู้รับมอบฉันทะ

หรือตัวแทนควรส่งหนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่น ๆ ของอำนาจหน้าที่ให้กลุ่ม CDON ตามที่อยู่ข้างต้น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และควรไม่เกินวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม

2556www.cdongroup.com . ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือมีส่วนร่วมทางไกลได้วาระที่เสนอ1. การเปิดประชุมสามัญประจำปี2. การเลือกตั้งประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี3. การจัดเตรียมและการอนุมัติรายการลงคะแนน4. การอนุมัติวาระการประชุม5. การเลือกตั้งบุคคลหนึ่งหรือสองคนเพื่อตรวจสอบและยืนยันรายงานการประชุม6. การพิจารณาว่าการประชุมสามัญประจำปีได้มีการเรียกประชุมอย่างถูกต้องหรือไม่7. ข้อสังเกตของประธานกรรมการ

8. การนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร9. การนำเสนอรายงานประจำปี รายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินรวม และรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวม10. มติในการใช้งบกำไรขาดทุนและงบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมและงบดุลรวม11. มติเสนอแนวทางปฏิบัติต่อผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในงบดุลรับรอง

12. มติการปลดภาระความรับผิดของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร13. การกำหนดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการ14. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี15. การเลือกตั้งกรรมการและประธาน

กรรมการ16. การอนุมัติขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา17. มติเกี่ยวกับแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง18. มติเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งจูงใจประกอบด้วยมติดังต่อไปนี้(a) เพื่อนำโปรแกรมสิ่งจูงใจระยะยาวมาใช้

(ข) มอบอำนาจให้คณะกรรมการแก้ไขเกี่ยวกับหุ้นกลุ่ม ค ฉบับใหม่(ค) ให้อำนาจคณะกรรมการมีมติซื้อหุ้นประเภท ค คืน และ(ง) โอนหุ้นสามัญเพื่อส่งมอบตามโครงการจูงใจ19. ปิดการประชุมสามัญประจำปีมติที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ข้อ 2)